Kirke / Farvel og goddag 2021

Farvel og goddag 2021

Selvom Kirke Flinterup sogn er et af de mindste i Danmark, kan vi glæde os over, at der er en god dynamik og engagement blandt de ansatte. Det er også helt nødvendigt, hvis vi skal kunne fortsætte med at være en levende kirke, der betyder noget for sognets beboere, og som tilbyder det, som sognets beboere finder attraktivt.
I vil opleve, at der inden for de kommende måneder vil ske en række ændringer blandt dem, I møder i kirken og på kirkegården:
 
Helle Visti Jensen har valgt at stoppe sin ansættelse ved Kirke Flinterup Kirke d. 31. maj 2021. Helle har været kirkesanger ved vor kirke igennem mange år. Såvel kirkegængere, kollegaer som menighedsråd har været meget glade for den indsats, som Helle har ydet. Udover at synge for til salmer har Helle ofte sunget solo under gudstjenester (motet), og vi er mange, der vil savne Helles klare sopran. Vi ønsker dig et fortsat godt virke. Helle har lovet at vikariere, indtil vi får ansat en ny kirkesanger. Helle fortsætter sin ansættelse i Munke Bjergby.
 
Karin Hansen er ansat som graver og kirketjener pr. d. 1. august 2021. Karin er tidligere SOSU-assistent, men har valgt helt at skifte erhverv og arbejde lokalt. Vi tog med glæde imod Karin ved gudstjenesten søndag d. 1. august 2021, og vi håber, at I alle vil tage godt imod Karin. Vi ser frem til samarbejdet.
 
Leif Juhl har siden efteråret 2019 hjulpet os med kirkegården og med kirketjenerarbejdet. Vi vil her gerne sige tak til Leif for den ikke altid lige nemme opgave, det er som kontraktansat at varetage dette vigtige arbejde ved og i kirken. Tak for din tålmodighed og din imødekommenhed. Leif vil stoppe med udgangen af juli; men vil bistå Karin i hendes første tid, så overdragelsen sker bedst muligt.
 
Helle Carlsen har siden foråret 2021 vikarieret som kirketjener. Helle trådte til med kort varsel og har i kraft af sin store erfaring med arbejdet i kirken straks kunnet udfylde jobbet. Helle vil også stoppe med udgangen af juli; men vil i en overgangsperiode overdrage sine opgaver til Karin. Vi vil gerne sige tak for dit store engagement for at få tingene til at fungere.
 
Kirkesangerstillingen er i øjeblikket slået op i lokalavisen og på facebook. Ansøgningsfristen er d. 30. juli 2021. Vi glæder os til at kunne ansætte en ny kirkesanger og byde vedkommende velkommen til vor lille og smukke sognekirke.
Webmaster Preben Lemann