Kirke / Farvel og goddag 2021

Farvel og goddag 2021

Selvom Kirke Flinterup sogn er et af de mindste i Danmark, kan vi glæde os over, at der er en god dynamik og engagement blandt de ansatte. Det er også helt nødvendigt, hvis vi skal kunne fortsætte med at være en levende kirke, der betyder noget for sognets beboere, og som tilbyder det, som sognets beboere finder attraktivt.
I vil opleve, at der inden for de kommende måneder vil ske en række ændringer blandt dem, I møder i kirken og på kirkegården:
 
Helle Visti Jensen er blevet genansat pr. 1. december 2021. Vi ønsker Helle velkommen tilbage.
 
Karin Hansen er ansat som graver og kirketjener pr. d. 1. august 2021. Karin er tidligere SOSU-assistent, men har valgt helt at skifte erhverv og arbejde lokalt. Vi tog med glæde imod Karin ved gudstjenesten søndag d. 1. august 2021, og vi håber, at I alle vil tage godt imod Karin. Vi ser frem til samarbejdet.
 
Leif Juhl har siden efteråret 2019 hjulpet os med kirkegården og med kirketjenerarbejdet. Vi vil her gerne sige tak til Leif for den ikke altid lige nemme opgave, det er som kontraktansat at varetage dette vigtige arbejde ved og i kirken. Tak for din tålmodighed og din imødekommenhed. Leif vil stoppe med udgangen af juli; men vil bistå Karin i hendes første tid, så overdragelsen sker bedst muligt.
 
Helle Carlsen har siden foråret 2021 vikarieret som kirketjener. Helle trådte til med kort varsel og har i kraft af sin store erfaring med arbejdet i kirken straks kunnet udfylde jobbet. Helle vil også stoppe med udgangen af juli; men vil i en overgangsperiode overdrage sine opgaver til Karin. Vi vil gerne sige tak for dit store engagement for at få tingene til at fungere.
 
Malene Topp Østermark er blevet ansat som ny regnskabsfører pr. 1. oktober 2021. Malene er bosiddende i Stenlille og driver sin egen bogførings- og regnskabsvirksomhed. Hun er uddannet diplombogholder og skal hjælpe os med blandt andet bogføring, budgetter, årsregnskaber m.m. – Vi glæder os til samarbejdet med Malene.
Webmaster Preben Lemann