Kirke / Friluftsgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag
 
mandag d. 21. maj 2018
 
er der friluftsgudstjeneste kl. 10.30 på Kongsgårdens enge, Strandvejen 11 i Vester Broby 4180 Sorø.
 
Der er mulighed for transport af dårligt gående til engen.
 
Kongsgårdens venner står for forplejning og opstilling af stole og bænke.
 
Det er muligt at købe kaffe og kage.
 
Maria Hjort og Kirsten Fogsgaard medvirker sammen med flere af provstiets øvrige præster.
Webmaster Preben Lemann