Kirke / Juleaften 2020

Juleaften 2020

Det er med stor beklagelse, at vi må aflyse julens gudstjenester, nytårsgudstjeneste og Helligtrekongersgudstjeneste.
Dette sker efter anbefaling fra Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt og velsignet nytår.

Mange hilsner
Menighedsrådet og sognepræst Kirsten Fogsgaard
 


 
Juleaften er vi mange, der glæder os til at komme i kirke. Sådan har det altid været. Vores kirker har været fyldte til bristepunktet. Salmesangen har løftet sig, stilheden indfundet sig, når Juleevangeliet blev læst. Det bliver også jul i år, men desværre anderledes end tidligere på grund af Coronarestriktioner, hvorfor vi ikke kan være så mange i kirken og man bliver nødt til at tilmelde sig.
 
Vær opmærksom på, at vi i Flinterup Kirke holder en gudstjeneste kl. 11.00, særligt for børnefamilier, og vores sædvanlige gudstjeneste kl. 15.15.
 
Vil du og din familie deltage i gudstjenesterne juleaften, er det nødvendigt, I tilmelder jer med angivelse af tidspunkt.
Når I kommer til kirken, vil I få anvist jeres plads.
 
I forbindelse med tilmelding bruger vi ”Først til mølle”-princippet.
Tilmelding skal ske til: sognepræst Kirsten Fogsgaard,
mail: kfo@km.dk, telefon: 57 80 71 16.
Eller til kordegn Helle Holm-Christensen,
mail: hho@km.dk, telefon: 24 52 36 63
Vi skal bruge navn, mail og telefonnummer, tidspunkt og antal.
(nære relationer – I må sidde sammen)
 
Frist for tilmelding er den 20. december.

Bliver du/I forhindret, bedes du/I give besked, da der så vil være plads til en anden/andre.
 
Der er mange muligheder for at komme i kirke i juledagene, og vi vil synge et stort udvalg af vores elskede julesalmer.

Vi glæder os til at se jer og håber på forståelse i denne situation.

 
Med ønsket om en glædelig adventstid.
Menighedsrådet og Kirsten FogsgaardWebmaster Preben Lemann