Kirke / Farvel til Bent Pedersen
Farvel til Bent Pedersen
 
Bent Pedersen stopper som graver efter ca. 10 år ved Kirke Flinterup Kirke.

Der er mulighed for at sige farvel til Bent ved gudstjenesten på søndag, den 27. oktober 2019 kl. 9.00 med efterfølgende kirkekaffe.

Menighedsrådet og personalet takker for det gode samarbejde og
Bents store indsats gennem alle årene i kirke og på kirkegård.
I det kommende kirkeblad kan I læse en mere udførlig tak.
Webmaster Preben Lemann