Kirke / Farvel til Bent Pedersen
Farvel til Bent Pedersen
 
Bent Pedersen stoppede som graver efter ca. 10 år ved Kirke Flinterup Kirke.


Menighedsrådet og personalet takker for det gode samarbejde og
Bents store indsats gennem alle årene i kirke og på kirkegård.
I kirkeblad nr. 61 kan I læse en mere udførlig tak.
Webmaster Preben Lemann