Kirke / Søndagstanken

Søndagstanken

Søndag den 12. juli 2020
 
- fra præsterne i Ringsted og Sorø

” Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene.”

5. s. e. trin. – Matt. 16,13-26
Søndag den 5. juli 2020
 
- fra præsterne i Ringsted og Sorø

” Elsk jeres fjender”

4. s. e. trin. – Matt. 5,43-48
Søndag den 28. juni 2020
 
- fra præsterne i Ringsted og Sorø

” Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel.”

3. s. e. trin. – Luk. 15,11-32
Søndag den 21. juni
 
- fra præsterne i Ringsted og Sorø

” Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.”

2. s. e. trin. – Luk. 14,25-35
 
Kan ses fra søndag den 21. juni
Søndag 14. juni 2020

- fra præsterne i Ringsted og Sorø

”… et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.”

1.s. e. trin. – Luk. 12,13-21
 
Kan ses fra søndag 14. juni.
Søndag den 7. juni
 
- fra præsterne i Ringsted og Sorø.
 
”…idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.”

Trinitatissøndag – Matt. 28,16-20

Webmaster Preben Lemann